Vår uppgift är att befria de väsen som gömmer sig i träd och stenar.
Att ge röst och gestalt åt det undanträngda.
Att återskapa balansen mellan människan och naturen.