Basalt

Basalt är en magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung. I oomvandlat tillstånd är basalt en svart bergart men vittring leder till gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Basalter är finkorniga till mycket finkorniga, kornstorleken är oftast mindre än 0,5 mm. Basalt är basisk, vilket när det handlar om bergarter handlar om innehållet av SiO2 vilket för basalt är omkring 49 viktprocent. Huvudkomponenterna i basalt är kalciumrik plagioklas, pyroxen (oftast augit), olivin och magnetit. Andra komponenter man kan hitta i basalt är amfibol], och olika oxider och sulfidmineral. Basalt kan ha gasbubblor som blivit ”infrusna” i den svalnande lavan, detta ger en vesikulär textur. Om hålrummen innehåller andra mineral kallas de amygduler.

Basalt är en av de bergarter som under metamorfos kan omvandlas till amfibolit.

Namnet basalt kommer från latinska basạltes – en felstavad form av basanites som betyder ”mycket hård sten”. Detta ord kommer i sin tur kommer från grekiskans basanịtẽs lịthos som betyder prövosten. Prövostenar var en sorts stenar man använde för att testa kvaliteten av guld- eller silverlegeringar. Man använde alla sorters mörka hårda stenar som prövostenar. Det gick till så att man gned metall och prövosten mot varandra och genom att se på streckfärgen så kunde man bestämma metallens kvalitet. Man tror att ordet innan detta kan ha sitt ursprung i ett afrikanskt ord, kanske det egyptiska bauhan som betyder skiffer Namnet kan också komma från det egyptiska landskapet Bashan där basalt finns.

Basalt är jordklotets vanligaste  lavabergat. Även stora delar av ytan på alla solsystemets planeter är av basalt. Platåbasalter kallas de vidsträckta lavatäcken av basalt som finns på jordens kontinenter. En av de största basaltflöden som påträffats på land är Deccanttrapporna i Indien. Dessa täcker en yta på en halv miljon kvadratkilometer. Här finns lokalt stora hålrum med vackert kristalliserade mineraler, framför allt zeoliter. Pelarförklyftning i basalt är mycket vacker och att skulptera i basalt är svårt då den är mycket hård, men den är därmed tacksam för oss att polera.