Gabbro

Gabbro består i huvudsak av kalciumrik plagioklas och pyroxen. Gabbro har en hög halt (20 till 65 %) mörka mineral såsom poroxen, hornblände och olivin. Plagioklas är ljusare, och syns som vita fläckar eller linjer i den mörkare omgivningen. Om andelen mörka mineral överstiger 65 % övergår gabbro till peridot.

Gabbro bildas på stora djup i jordskorpan av en basisk magma. Om samma typ av magma stelnar närmare ytan bildas istället diabas och om den stelnar vid ytan bildas basalt.

Gabbro är vanligt förekommande i både kontinental och oceanisk jordskorpa. I den oceaniska jordskorpan utgör gabbro en viktig del i så kallade ofiolitkomplex.

Gabbro finns i Uppland, där Rådmansö kan nämnas, och i Bohus län, där Brattön och Alvön består av gabbro.

Gabbro är Norrbottens landskapssten.

Gabbro har ett gott ekonomiskt värde för brytning, mineral som exempelvis kromit, nickel och kobolt. Gabbro används också ofta som byggnadssten.