Kyanitkvartsit

Kyanitkvartsit är Värmlands landskapssten.

Enligt Sveriges geologiska undersökning består kyanitkvartsit i genomsnitt till 40 procent av kyanit, som är ett aluminiumrikt mineral, och till 60 procent av vit kvarts.
Bergarten har troligtvis bildats “ömsom av mjäliga sediment och ömsom av växelskiktade ler- och kvartssediment” under högt tryck för cirka 1900 till 1500 miljoner år sedan. Kyanitkvartsit är blå eller blå-vitrandig och dess vackra färg har gjort att man gärna vill använda den som byggsten.
Redan år 1852 gjorde man en geologisk undersökning i Hålsjöberg för Uddeholmsbolagens räkning.
Förutom i Hålsjöberg finns fyndigheter i Hökensås i Västergötland och i Västanå i Skåne.
Ordet kyanit kommer från det grekiska ordet kyanos, som betyder blå. Kyanitkvartsiten är lämplig för att framställa bänkskivor, golvplattor och används till smyckestillverkning.

Kyanitkvartsiten är klassad som semi-ädel och är helt underbar för oss konstnärer att skulptera i.