Nedslagsbreccia

Nedslagsbreccia eller Impaktite är sten som skapas eller modifieras av en eller flera nedslag av en meteorit .  Impaktiter anses metamorfisk sten , eftersom deras källmaterial modifierades av värmen och trycket av nedslaget. På jorden tillverkas stötar främst av modifierat markmaterial, ibland med bitar av den ursprungliga meteoriten. 

När en stor meteorit träffar en planet kan den radikalt deformera stenarna och regoliten som den träffar. Värmen, trycket och stöten från stöten förändrar dessa material till slagit. Endast mycket massiva nedslag genererar värmen och trycket som behövs för att omvandla en sten, så stötar skapas sällan. 

Impactite inkluderar stötmetamorfoserade målstenar , smältor ( sueviter ) och blandningar av de två, såväl som sedimentära bergarter med betydande slaghärledda komponenter (chockade mineralkorn, tektiter , onormala geokemiska signaturer, etc.). I juni 2015 rapporterade NASA att slagg-glashar upptäckts på planeten Mars . Sådant material kan innehålla bevarade tecken på forntida liv — om liv fanns. Impaktiter klassificeras generellt i tre grupper: chockade stenar, slagsmälta och slagbreccia. 

När en meteor träffar en planets yta kan energiutsläppet från nedslaget smälta sten och jord till en vätska. Vätskan svalnar sedan och blir en slagsmälta.  Om vätskan svalnar och hårdnar snabbt till ett fast material, bildas slagglas innan atomerna hinner ordna sig till ett kristallgitter. Slagglas kan vara mörkbrunt, nästan svart och delvis genomskinligt.  Ibland bildar den kylda vätskan en kristallstruktur. I så fall skulle det fortfarande betraktas som en slagsmälta, men inte ett slagglas. 

Oxford definierar breccias som ”en sten som består av kantiga fragment cementerade samman.” En nedslagsbreccia bildas när en meteor krossar en sten och sedan cementerar den igen. Vissa breccia innehåller slagsmältor.