Projekt Farsta centrum

Stenskulpturer i Farsta för en tryggare miljö av Robin Lindström och Synnöve Orebjörk i samarbete med Geir Stakset

Tillsammans ska vi skapa något unikt. Den permanenta installationen ska präglas av långsiktighet, hållbarhet och trygghet. Vi ska erbjuda invånarna i Farsta en skulpturinstallation med en geologisk rundvandring och en musikupplevelse.

Vår förhoppning är att de upplysta och strategiskt placerade skulpturerna ska locka människor till dessa platser. Via olika samarbeten vill vi involvera ungdomar på orten att delta i att utveckla installationen.

Varje skulptur har ett namn, en mytologi, en geologi samt en egen tonsättning som man kan ta del av via en QR -kod på fundamenten. Tonsättningen projektleds av Geir Stakset och produceras i samarbete med flera artister. Via QR-koden kan man också ta del av stenskulpturernas geologi.